Sådan bliver du klar til den store skylle

Dine tagrender skal være rene, så de kan tage imod vandmængderne fra oven - men det gør ikke noget, at de løber over med skybrud.

Rens tagrender mindst én gang om året

Du ved nok godt, at tagrender skal renses mindst én gang om året. Hvis det forsømmes, så de er fyldt med snask og blade, kan vandet ikke løbe væk den “rigtige” vej. I stedet løber det ned langs muren og siver ned omkring soklen, og det kan resultere i alvorlige skader på dit hus.

Hvis muren konstant er våd, risikerer du udvikling af svamp, frostsprængninger om vinteren og generelt dårlig levetid for puds og maling.

Overløb i monsterregn

Til gengæld gør det ikke noget, at tagrenderne løber over, når der er skybrud. Nærmest tværtimod, er budskabet fra Niels Ambæk, der er produktingeniør hos Plastmo: – Ved skybrud har hele kloaksystemet problemer med at følge med, så jo mindre vand, der kommer i kloakken, jo bedre. Hvis tagrenderne løber over, bliver vandet fordelt ligeligt hen langs huset, og kan sive ned i haven.

Niels Ambæk tilføjer, at tagrenderne naturligvis skal kunne bortlede den almindelige regn: – Løber vandet ud over kanten på tagrenden ved almindelige regn, så vær opmærksom på, hvor på tagrenden, vandet løber ud.

Hvis det er over hele tagrenden, er det typisk, fordi den er for lille. Hvis vandet kun løber over i den ende af tagrenden, hvor nedløbsrøret er, kan det være fordi nedløbsrøret er tilstoppet – eller er for lille.

Mange steder kan problemet med tagrender, der løber over, løses ved, at nedløbsrørene udskiftes med en større dimension, siger Niels Ambæk, der tilføjer, at det under alle omstændigheder er en god idé at nedsive regnvandet fra taget i faskiner efter princippet, at man nedsiver vandet på egen grund.

Vandet skal løbe væk

De store regnskyl, som efterhånden er almindelige herhjemme, gør det ekstra vigtigt, at vandet føres væk fra huset. Faste belægninger skal hælde væk fra huset for at undgå, at vandet samler sig ved soklen og evt. løber ned i kælderen. En god tommelfingerregel er, at hældningen skal være mindst 10 mm pr. meter på terrasser.

Du kan tjekke hældningen ved at bruge en lille bold, der gerne af sig selv skal trille væk fra huset – og gerne ned mod risten. Har du meget flisebelægning, er linjedræn en stor fordel, fordi de leder store vandmængder væk hurtigt og effektivt.

Har du bede eller græs ind imod huset, er det også vigtigt, at der ikke dannes pytter ind imod soklen.

Sådan renser du dine tagrender

Der er ingen vej uden om stigen, handskerne, spanden og en lille skovl. Rens, hvad du kan. Skyl både tagrender og nedløbsrør godt med vand – så kan du se, om der er noget, der er tilstoppet, eller om der er utætheder.

Når du spuler, kan du samtidig se, om tagrendens fald er korrekt, og at vandet faktisk løber ned imod afløbet. Ofte kan du rette op på det ved at justere på et rendejern eller to. For at opsamle mest muligt vand, skal dine tagrender være placeret cirka 1/3 under tagpladen og 2/3 i det fri.

Spul også på taget, og hold øje med, om tagrenden sidder korrekt, så den faktisk opfanger alt vandet. Hvis ikke den gør det, bør du justere den ved at bøje nogle af rendejernene en lille smule.

Endelig kan du se, om der er fri passage i nedløbsrør og brønde. Løft afløbsrøret op af brønden, og se, om der har samlet sig skidt i brønden. Er det tilfældet, skal brønden renses for slam – til du kan se fri væskeoverflade i bunden af brønden.

Mest læste artikler