Sådan bygger du nemt en gør-det-selv trappe

Spar en formue og byg din egen trappe. Glem alt om dyre samlesæt og besværlige håndværkere. Her finder du både en rigt illustreret guide til, hvordan du bygger en ligeløbstrappe, og en generel indføring i, hvordan man griber det an, hvis man gerne vil bygge en gør-det-selv-trappe

Byg selv en trappe

 • Sværhedsgrad: Du slipper for at fræse ud i vangerne til trinene, så alle kan være med her.
 • Tidsforbrug: Det tager 3-4 dage at bygge trappen, dertil kommer maling og tørretid.
 • Pris: Cirka 4000 kroner inklusive maling.

Bedre end trapper som samlesæt

Trapper er dyre. Det er de både, hvis du hyrer professionelle håndværkere, og hvis du vælger at købe et samlesæt fra et af trappefirmaerne. Du kan let komme til at punge ud med op til 25.000 kroner for en ligeløbstrappe, hvis det skal være en trappe med lukkede stødtrin og trin af egetræ.

Der vil også ofte være en stor udfordring i, at samlesætstrapperne kræver meget plads at samle inden monteringen. Det kan også være meget vanskeligt, at få trappetrinenw til at passe helt perfekt til udfræsningerne på begge sider (de såkaldte vanger). Det kræver som regel altid, at du har hjælp af en ekstra mand. Selv da kan du komme ud for store problemer.

Læs også: Trappesten – byg et nyt trappetrin på en weekend

Nem gør-det-selv trappe

Mange af disse problemer er helt væk, hvis du vælger at lave din egen trappe efter den guide, du kan finde her på siden. Udseendet på DIY trappen vil ende med at være præcis lige så flot som en hvilken som helst samlesætstrappe eller professionelt snedkeret trappe. Byg-selv-trappen vil desuden være mange gange lettere at samle end en samlesætsætstrappe.

Sådan gør du – kort fortalt

Trinene til denne trappe er 38 milimeter egetræsbordplader. Til stødtrinnene og sideplader foreslår vi 10 mm MDF-plader. Begynd med at montere vangerne mellem gulv og loft, inden du monterer sidepladerne, et trin ad gangen.

Tilisidst sættes du stødtrinne på listerne. Derefter kan du spartle trappen. Efter tørring er du parat til den afsluttende maling. Så er trappen færdig. Nemmere kan det ikke være.

Trappen er så god at gå på, at vi har valgt at undvære gelænder (eller håndliste)
Øverst opppe fortsætter gulvet ud i trappen. Det kaldes et udtrin
Når vanger og stødtrin er malet, ser det fuldstændig ud, som om trinene er fræset ind i vangerne. 
Her fik vi plads til alle husets rengøringsmidler på hylder i rummet under trappen.

Sådan er trappen skruet sammen

To vanger, en masse MDF-pladestykker og nogle trin af egetræ. Det er stort set alt, hvad 
du behøver for at bygge denne.

På trappens to vanger (sider) skal der fastgøres sideplader. Det gør du med trælim og 4 x 40 mm skruer. Oven på sidepladerne lægges trinene, som limes i enderne og skrues fast udefra med 5 x 80 mm skruer i hver ende. Stødtrin og stødlister gør du også fast med 4 x 40 mm skruer.

Når hele trappen er samlet, grundmaler du vanger, sideplader og stødtrin (husk at dække af med bred malertape) og spartler alle ujævnheder ud. Slib med fint slibepapir, og slut af med to gange akrylmaling. Tilbage er der kun at slibe trinene og give dem hvidpigmenteret olie eller lakere dem.

Læs også: Her kan du finde hele byg-selv trappeguiden som PDF

Udførelse af trappens vanger

1. Vange med en sideplade nederst af et tilpasset stykke MDF-plade. 
2. Lister i bund og sider til stødtrin sidder således. 
3. Stødtrinet skrues på listerne forfra (Trinstumperne på billedet er bare afskær)
4. Første trin limes og skrues fast på vangen. 
5. Dernæst en hel sideplade af MDF-plade. 
6. Nyt stødtrin sættes på lister som før. 
7. Endnu et trin limes og skrues på. 
8. Endnu en sideplade limes og skrues på. 
9. Og sådan fortsætter du, helt op til næste etage. 

 Grafisk tværsnit af DIY-trappen

Det er meget vigtigt, at en trappe ikke er for stejl, og at trinhøjden passer. Her har vi beregnet hældning, trinhøjde og -bredde på en trappe, hvor der er 283 cm fra gulvet forneden til gulvet ovenpå. 

Sådan finder du vinklen
 på sidepladerne

Tag et A4-ark, og tegn målene X og Y ind, her er X=18,9 cm og Y=25 cm. Forbind yder- punkterne med en skrå streg, Z, og du har den vinkel, som sidepladerne skal skæres i. Z er den hældning, trappen har. Papiret bruger du, når du skal indstille din sav til udskæring af sidepladerne (G).

Det har vi brugt af materialer til byg-selv-trappen

45 x 195mm spærtræ:

 • 2 vanger (A) á 450 cm
 • 38 mm egetræsbordplade: 5 trin (B) á 30 x 81 cm
 • 1 udtrin (C), 12 cm x trappehullets bredde

21 x 21 mm høvlet fyr:

 • 15 stødlister (D) á 78 cm
 •  og 30 stødlister (E) á 13 cm

10 mm MDF-plade:

 • 15stødtrin (F) á 18 x 79cm,
 • 30 sideplader (G) á 15,1 cm

22 mm MDF-plade:

 • 1 øverste stødtrin (H) tilpasses lofthullet

Desuden:

 • 4×40 mm og 5×80 mm skruer, snedkerlim, hjælpeliste, akrylgrunder, akrylspartelmasse, akrylmaling, gulvolie.

Sådan skærer du alle dele til trappen ud

Delene til trappen skal skæres meget præcist ud for at få et flot resultat. Start med at skære trinene ud af 38 mm tykke egetræsplader. Først bruger du en rundsav med føringsskinne til at flække egetræsbordpladerne på langs, så de er 30 cm brede. Dernæst kan du skære trinene ud i 81 cm’s længde. Når de kommer på plads mellem vangerne, får du en trappe, som er nøjagtig 90 cm bred.

Højden på sidepladerne skal være nøjagtig, for at trappen skal få den korrekte højde. Lav en opstilling med kap/geringssaven, så alle sideplader bliver ens. Da hældningen er mindre end 45 grader, må du bruge en “hjælpeplade”.

1. Skær først egetræsbordpladerne igennem på langs til 30 cm brede stykker. Brug rundsav og føringsskinne. Skær nu trinene (B) til i længder på 81 cm med en kap/geringssav. 
2 Afrund de forreste kanter på trinene med et rundingsjern i overfræseren. Du kan også bruge groft slibepapir, men det er et stort arbejde. Og ikke så præcist.
3. Skær nu 10 mm MDF-plade ud til stødtrin (F), de skal måle 18 x 79 cm. Og skær 15,1 cm brede stykker ud til at skære sideplader (G) ud af. 
4. Nu skal du lave en hjælpeplade. Læg et stykke plade i kap/geringssaven, og spænd det fast med skruetvinger. Stil saven på 45 grader, og lav et ca. 30 cm langt snit ind i pladen. 
5. Brug hældningen (Z) fra dit A4-
ark. Læg arket med stregen lige over 45° snittet. Læg en hjælpeliste langs kanten af arket, og skru den fast til pladen. Nu har du præcis den vinkel, som side-pladerne skal skæres i. 
6. Skær sidepladerne (G) ud af de
15,9 cm brede strimler MDF-plade. Skru en stopklods fast, så sidepladerne bliver 19,5 cm på den anden led, som er vangernes bredde. 
7 Lim og skru en sideplade (G)
på forneden på vangen (A). Streg op langs underkanten af sidepladen, hvor gulvet skal være, og vinkelret på overkanten, så fronten bliver lodret. 
8. Sav langs stregen fra hjørnet af sidepladen og vinkelret på overkanten. Skær i stregen. Skær også trekanten af langs underkanten af sidepladen. Gentag spejlvendt på den anden vange. 
9. Placer nu skiftevis et stykke trin og
en sideplade (G) på vangen. Fasthold hver sideplade med en skrue (ingen lim endnu). Skriv numre på sidepladerne efterhånden. Sæt en streg på vangen langs overkanterne af alle sideplader (Trinstumperne på billedet er bare afskær).
10. Mærk af, hvor vangen skal ramme væggen ved loftet. Når øverste trin er placeret, skrues en sideplade ovenpå. Hold en vinkel mod overkanten af sidepladen og bagkanten af trinet, og tegn op, hvor du skal save vangen af. 
11. Skær nu sideplade og vange
af langs stregen. Sav også den lille trekant af oven for sidepladen. Skru pladen af, og gem den med de andre sideplader. Gentag processen med trin og sideplader på den anden vange. 

Byg trappen på stedet

Trappehullet vil vi ikke råde dig til at lave selv. Få en tømrer til det, da der ofte skal laves et større hul, end der er plads til mellem bjælkerne. Og at lave om på en bærende konstruktion som et loft er ikke for gør det selv-folk.

Når hullet er lavet, starter du blot med at skrue vangerne fast i toppen, og så går du ellers i gang med at skrue sideplader, lister og trin på, mens du arbejder dig opad. Det går stærkt.

1. Start med at holde vangerne (A) op, hvor de skal være. Læg evt. et trin ud på gulvet, så du har den rigtige afstand. 
2. Skru og lim først et stødtrin (H) fast på vangerne (A) med 81 cm’s afstand. Brug 5 x 80 mm skruer. Stødtrinet skrues fast til gulvbjælkerne. Udtrinet (C) skal i niveau med gulvet. 
3. Læg det nederste trin (B) på vangerne, og læg et vaterpas på. Juster under vangerne med træbrikker, der limes fast, så de ikke kan flytte sig. 
4. Monter stødlister (D og E) på gulv og vanger trukket 6 cm tilbage fra forkant af vanger. Vend trinet med bagsiden opad, og monter en stødliste trukket 6 cm tilbage fra forkant. Brug lim og 4 x 40 mm skruer. 
5. Lim første trin (B) og de første sideplader (G) fast. Kom lim på enderne af trinet, og læg det på plads. Pres vangerne mod trinet med klodser mod væggene. Kom lim på sidepladerne. Det er vigtigt, at du ikke sparer på limen.
6. Pres sidepladen mod trinet, mens
du gør den fast til vangen med fem skruer, 4 x 40 mm. Forkanten skal ligge i plan med vangen. Overkanten skal passe med stregerne på vangerne. 
7. Læg trinet på plads med lim på endefladerne. Sæt klodser i spænd på ydersiden, hvis der ikke er plads til at skrue vangerne fast til trinene fra yder- siden. Tjek, at du ikke presser trappen skæv. 
8. Skru trinene fast udefra. Bor først to
5 mm huller i hver vange indefra. Placer trinet på vangerne, og monter 5 x 80 mm skruer udefra. Brug eventuelt vinkelforsats på skruemaskinen.
9. Fortsæt nu med sideplader og trin skiftevis nedefra. De nederste trin kan du stå på gulvet og montere. De næste trin opad klarer du nemt ved at stå på de trin, som du har monteret.
10. Luk af med stødtrin (F) og stødlister (D og E). Et stødtrin (F) fastgøres i bunden med lim og 4 x 40 mm skruer. Skru så overkanten på stødlisten (E) fra forsiden. Slut af med stødlisterne (D).
11. Slut af med spartling og maling. Slib trappen, og giv den en gang akrylgrunder. Spartl skruehuller og samlinger med akrylspartel. Slib igen, og slut af med to lag akrylmaling.

Den færdige trappe

Den færdige trappe, hvor egetræstrinene er slebet og behandlet med hvidpigmenteret olie. 

Mest læste artikler