Pas på MgO-plader i dit hus

Har du renoveret dit hus – eller bygget nyt hus – i 2007 eller senere, skal du tjekke, om der er anvendt såkaldte MgO-plader i byggeriet. Pladerne har vist sig at kunne forårsage store fugtskader.

Byggebranchen og eksperterne råber vagt i gevær. 

Siden 2007 har det været populært at bruge MgO-plader til facadebeklædning. 

– Disse magnesiumplader har i en række tilfælde vist sig at blive så kraftigt opfugtede af fx udeluft, at der på pladernes overflade udskilles frit saltholdigt vand. Efterfølgende kan vandet dryppe af bag facadebeklædningen eller opfugte vinduer og bagvedliggende konstruktioner samt medføre korrosion af søm, skruer, beslag, siger de hos Byg-Erfa.

Du skal være opmærksom også selv om du ikke umiddelbart kan se skaden. Erfaringerne med skaderne er indtil nu, at fugten – skimmel m.m. – kan skjule sig under pladerne. Den bliver først rigtig synlig, når det bliver rigtig fugtigt i vejret.

Skriv til entreprenøren

Du kan selvfølgelig selv tjekke dit hus, men er du usikker på, hvilke materialer, der er anvendt, bør det fremgå af dine byggepapirer, om der er tale om de såkaldte MgO-plader.  

Allerede nu er der opdaget mange alvorlige skader landet over og rådet fra Danske Boligadvokater lyder: 

– Kontakt en byggeteknisk rådgiver og en BOLIGadvokat eller anden advokat med speciale i fast ejendom og entreprise. Sammen kan I fastslå, om der er brugt MgO-plader og om din bolig er i risikogruppen. Rådgiverne hjælper dig også gennem hele den efterfølgende proces.

– Hvis der er brugt MgO-plader, så skriv til entreprenøren/leverandøren, at du undersøger sagen nærmere i samarbejde med rådgiver og advokat, og at du vender tilbage, sandsynligvis med et erstatningskrav. Er der allerede skader, skal det også anmeldes til forsikringsselskabet.

Forældelse – vær på mærkerne!

Boligadvokaterne peger også på, at villaejerne skal være opmærksom på forældelsesfristen. Hvor lang den er afhænger af det regelsæt, boligen er opført efter. Typisk fem år efter aflevering af det færdige byggeri. Dog mister du retten til indsigelse senest tre år efter, du har, eller burde have, opdaget skaden/problemet.

Endelig er der risiko for, at flere af de entreprenører, der har brugt de nævnte plader i deres projekte,r går konkurs pga de mange erstatningssager. Så der er al mulig grund til at få tjekket op på sit hus.

Mest læste artikler