Minimer vinduets varmetab

En stor del af husets varmetab sker gennem vinduerne. Forbedringer kan hurtigt ses på varmeregningen.


Jysk Vindueskompagni, tlf. 70 10 39 99De fleste vinduer i danske huse lever slet ikke op til de isoleringskrav, der stilles til nybyggeri i bygningsreglementet. Kommunen kan kun forlange, at dine vinduer skal leve op til de nyeste energikrav, hvis du udskifter vinduer på en hel facade eller på hele huset – så der er altså ingen, der kan komme og forlange, at du skal udskifte dine eksisterende vinduer.

Kipa Udestuer, tlf. 70 10 17 80Men i mange tilfælde vil en investering i nye eller forbedrede vinduer mere end betale sig selv hjem igen. Statens Byggeforskningsinstitut mener, at der i de fleste huse er mulighed for at spare 25-30% på varmeregningen, og vinduerne spiller en central rolle.

Du skal vurdere, om det kan betale sig at efterisolere de eksisterende vinduer, eller om den bedste løsning er at udskifte dem. Vurderingen går både på vinduernes isoleringsevne, tilstand og sammenhæng med resten af huset, og det vil ofte være en god idé at spørge en fagmand til råds.

Illustration: Jan Pasternak Illustration: Jan Pasternak

Energiforsats-
vindue

Energivindue

Ekstra glas
Hvis husets oprindelige vinduer er med kun et lag glas, men i øvrigt er i god stand, kan du vælge at forsyne dem med energiforsatsvinduer. Det kan give næsten lige så effektiv isolering som nye energivinduer. Er vinduerne i dårlig stand, skal der nye vinduer til.

Udskiftning af vinduer

Udover ønsket om bedre isolering kan der også være andre forhold, som gør en vinduesudskiftning nødvendig. Selv nyere termovinduer kan være af så dårlig kvalitet eller så dårligt vedligeholdt, at de bør udskiftes. Det er også muligt, at vinduerne ikke passer til huset, hvilket ofte ses på gamle huse.

Vælger du en udskiftning, skal du vælge energivinduer med så høj isoleringsevne og af så høj kvalitet, som du har råd til. De traditionelle termoruder er helt afløst af energiruder, som er langt bedre til at holde varmen inde i huset. Både selve ruden og hele vinduet er mærket som henholdsvis A, B eller C, hvor A isolerer bedst. Men selv blandt A-mærkede vinduer er der forskel på isoleringsevnen, og også vinduets opdeling har betydning. Store ubrudte rudeflader isolerer bedst, mens vinduer opdelt med mange sprosser isolerer dårligst, når det drejer sig om energiruder. Her kan du altså støde ind i nogle arkitektoniske hensyn, da vinduernes opdeling og udseende jo gerne skal passe til husets alder og stil.

Forbedring af vinduerne
I tilfælde, hvor huset har termovinduer i god stand, kan man overveje kun at udskifte selve ruderne med energiruder, men bevare resten af vinduet. Hvis træværket er i god stand, kan det være en løsning, hvor du sparer en masse besvær med udskiftningen, men du skal selvfølgelig tjekke priser på begge løsninger.

Mest læste artikler