Kan man beskytte sin kat mod katte-AIDS?

Katte kan blive ramt af en sygdom beslægtet med AIDS. Danske katte er også i farezonen. Se her, hvilke katte, der er i risikogruppen, og hvad du kan gøre for at beskytte din huskat mod FIV.

Katte-AIDS – kan det nu passe?

Det virker mistænkeligt, første gang man hører om Katte-AIDS. Det lyder, som noget en gnækkende redaktør har fundet på for at sprede skræk og rædsel og sælge aviser eller skaffe clicks. Sygdommen, som går under betegnelsen FIV, er dog desværre helt reel, og lighedspunkterne med AIDS/HIV er mange og overvældende. 

Hvad er FIV?

Feline Immunodeficiency Virus (FIV) er en sygdom, der langsomt nedbryder kattes immunsystem. Virusen angriber kattes immunsystem ved at gå efter celler, som er af afgørende betydning for den måde, katte beskytter sig mod sygdomme på.

En kats sygdomsforløb med FIV minder meget om forløbet hos mennesker med HIV/AIDS, der også angribver immunsystemet. Det kan ligesom med AIDS godt tage op til 3-4 år, før FIV bryder ud og for alvor begynder at svække en kats helbred.

Symptomer på FIV (katte-AIDS)

FIV kan dog godt begynde at manifestere sig få måneder efter smitning. Det kan være ved almindelige lidelser som betændelser, diarré eller bylder. Disse sygdomme kan behandles og kan forsvinde midlertidigt.

Efterhånden vil kattens tilstand dog svækkes yderligere. Sygommene vil vende tilbage, og andre af mere alvorlig karakter vil komme til. Katten vil også begynde at tabe vægt og miste pels. I princippet er en FIV-inficeret kat i dette stadie udsat for stort set alle lidelser og sygdomme, en kat kan rammes af. 

Forskelle og ligheder mellem HIV/AIDS og FIV

FIV-viruset blev først isoleret i 1986 i USA. Undersøgelser har dog vist, at viruset har været i omløb lang tid før det. Det tidligste posthume tilfælde daterer sig tilbage til 1959. Disse dateringer flugter overraskende præcist med HIV/AIDS, der først blev beskrevet i 1981, men som undersøgelser har vist har været i omløb flere årtier før det.

FIV er en dødelig sygdom. Der findes et muligt bud på en vaccine, men den er kontroversiel og anbefales generelt ikke af dyrlæger. Ifølge dr. Niels Pedersen fra UC Davis School of Veterinary Medicine er FIV en lidt mildere sygdom end HIV/AIDS.

FIV har en tendens til at være en mildere sygdom, og det terminale stadie indtræffer ofte relativt senere. HIV er en meget mere alvorlig sygdom med en højere dødelighed, hvis den ikke bliver behandlet, siger den amerikanske doktor med det danskklingende navn, Niels Pedersen.

Hvordan bliver katte smittet med FIV?

Dette er mest hankatte, der er i risikogruppen og i særdeleshed vilde hankatte. Det skyldes, at den langt mest hyppige smittekilde ved FIV er gennem bid, som opstår under katte-slagsmål. Smitten med FIV udskilles via kattenes spyt eller blod.

Læs også: 11 årsager til at din kat gør dit liv bedre

 
En kat, der kommer op og slås med andre katte er i risikogruppen.  

Hvilke katte er i risikogruppen?

Undersøgelser har vist, at der er en markant overrepræsentation af usteriliserede hankatte blandt de individer, der er bærer af FIV-virusen. Det skyldes uden tvivl, at det navnlig er denne gruppe af katte, der helt naturligt kæmper om territorier og om parringsret. En hunkat kan også rammes af FIV. I så fald kan den overføre sygdommen til sine killinger. 

Hvordan beskytter man sin kat mod katte-AIDS?

Det vurderes, at mellem 2,5 til 4,4 procent af verdens katte er bærere af FIV

FIV er dog næsten udelukkende noget, der rammer fritstrejfende og vilde katte. Har du en indekat, der ikke kommer i berøring med andre katte, vil den ikke kunne pådrage sig FIV. Vil du derfor beskytte din kat 100 % mod FIV, skal du isolere den fra andre katte. 

Sygdommen er heldigvis mindre hyppigt forekommende i Danmark i forhold til mange andre lande. Det skyldes sandsynligvis, at vilde katte kun forekommer i relativt lave tal her i landet. 

Kan FIV/katte-Aids overføres til mennesker?

Der er intet, der tyder på, at katte kan overføre FIV til mennesker på samme måde som HIV/AIDS i sin tid blev overført til mennesker fra aber.

Læs mere om FIV og katte-Aids her: avert.com, petmd.com

Mest læste artikler