Hvilke love og regler gælder for din udekat?

Katte har en helt særlig forkærlighed for at gnaske i planter og grave huller til deres efterladenskaber. Men hvad er din nabos rettigheder egentlig, hvis din kat går på opdagelse i hans eller hendes have? Her er nogle af de regler, du skal være opmærksom på, når det gælder din udekat.

Katte uden for egen grund

Din kats forkærlighed for at gnaske i planter og grave huller kan være utrolig frustrerende, da den ødelægger både blomster og bede i din ellers så fine have. 

I den danske mark- og vejfredslov er der et generelt krav om, at husdyr skal holdes på egen grund. Men da det ikke altid er så let at overbevise din udekat om at blive på matriklen, er det en god ide at sætte sig ind i, hvad loven siger om din kats færdsel på andres grunde.

Udekatte på opdagelse – Hvad siger loven?

Så snart din kat bevæger sig ind på andres private grunde, står du som ejer til ansvar for, hvis noget ødelægges. 

Denne regel er vedtaget i mark- og vejfredslovens §3, hvor der står: ”Kommer et husdyr uden hjemmel ind på anden mands grund, skal dyrets besidder erstatte den skade, dyret forvolder ved at nedtræde, afbide eller fortære afgrøder, beplantning eller bevoksning, beskadige hegn eller vandløb, oprode eller sammentræde jordbunden.” 

Det vil altså sige, at såfremt din udekat (uden tilladelse) forvolder skade i din nabos have, er det op til dig som ejer at gøre op for skaden.

Hvis din kat skader en andens kat

Hvis din kat forvolder skade på en andens kat, eller et andet husdyr, gælder de samme regler. Her er der primært tale om, hvis din kat forvolder skade ”ved at angribe et andet husdyr eller på anden voldelig måde tilføjer det legemsbeskadigelse.” (Mark- og vejfredslovens §3).

Din nabo kan derfor ikke kræve erstatning, hvis skaden eksempelvis sker i leg eller ved et uheld.

Undtagelser for erstatningskrav

Din nabo vil heller ikke kunne kræve erstatning, hvis skaden, din kat har forårsaget, er fremkaldt på baggrund af noget din nabo selv er skyld i. Hvis der er skyld på begge sider, vurderes der om erstatningen skal nedsættes – eller bortfalde helt.

Kom problemet til livs – stop din kat i at lave ballade

Det kan som sagt være svært at afholde din udekat fra at tage på udflugt til nabolagets øvrige haver. Af denne grund, er det bedste du kan gøre at forsøge at træne din kat i ikke at spise blomster eller grave i bede. Her kan du læse mere om, hvordan du holder din kat væk fra planter og blomster.

Mest læste artikler