Sådan slipper du for naboens kat

Naboens kat må ikke opholde sig i din have, hvis du ikke ønsker det. Men kan du ikke tale dig til rette med ejeren, så meld det til politiet – aflivning er ikke længere tilladt.

Katten er det mest almindelige kæledyr i Danmark. Den er også en af de mest almindelige år­sager til nabostridigheder – for i modsætning til hunden bliver katten sjældent holdt i snor.

En undersøgelse fra Københavns Universitet fra 2018 viste, at næsten tre ud af fire katteejere lader deres katte strejfe frit omkring.

Mark- og vejfredsloven fastslår, at vi har pligt til at holde vores dyr væk fra andres ejendom. Det er altså din nabos opgave at holde katten hos sig selv. Hvad kan du så gøre, hvis naboens kat alligevel benytter din have?

Kattens instinkter er skyld i balladen

Huskatte er genetisk tæt på at være som vilde katte med alle instinkter i behold, herunder trangen til at strejfe. Men netop de instinkter giver ballade, når naboens havetiger benytter det nyanlagte tulipanbed som toilet, sover middagslur i havemøblerne eller sidder på lur ved det foderbræt, som ellers skulle være til glæde for havens småfugle.

Larm og sprøjt med vand

Hjælper det ikke at tale med naboen, må du gerne skræmme katten ud af haven, for eksempel med en vandslange eller høje råb. Du må naturligvis ikke mishandle den, men larm og vandsprøjt er o.k.

Du kan også prøve at strø ting ud i haven, som katte typisk ikke bryder sig om at lugte til – peber, kaffegrums, hvidløg eller ting med citrusduft er alle gode bud.

Meld det til politiet

Slår det fejl, kan du tage sagen videre til politiet. De kan give din nabo en bøde for at overtræde mark- og vejfredsloven og forlange, at naboen sørger for at holde katten på sin egen grund.

Til gengæld må du ikke aflive den. Den del af loven blev afskaffet i 2014. Så kan du ikke blive enig med naboen, er det en sag for politiet, hvis alt andet glipper.

Det handler sagerne om

Naboens kat, som strejfer om på andres ejendomme og eventuelt besørger i haven, jagter småfugle og i øvrigt virker generende.

Så mange sager er der

Der findes ingen oversigt over, hvor mange nabostridigheder der handler om katte, men en undersøgelse fra Bolius har vist, at strejfende dyr er den hyppigste årsag til konflikter mellem naboer.

Her kan du få behandlet sagen

Du kan henvende dig til politiet, som kan pålægge naboen at holde sin kat på egen grund og udstede en bøde, hvis det ikke sker. Det sidste er dog yderst sjældent.

3 trin til en løsning

  1. Tal med naboen om for eksempel at lægge lidt kattegrus på noget løs jord i egen have. Det kan være med til at mindske problemet med, at katten besørger andre steder. Foreslå også naboen at lade sin kat neutralisere, hvis den ikke allerede­ er det. Neutraliserede katte strejfer ofte mindre, og så undgås uønskede killinger.
  2. Hvis det er en omstrejfende kat, hvis ejer du ikke kender eller ikke kan komme i kontakt med, må du indfange den på forsvarlig vis og indlevere den på et internat. Du må også skræmme katte ud af din have med fx en vandslange.
  3. Mislykkes alt, så tag kontakt til politiet. De kan pålægge nabo-en at holde sin kat på egen grund.

Mest læste artikler