Hvilke kæledyr må du begrave i din have?

Ønsker du at begrave dit kæledyr i haven, er det muligvis tilladt. Det afhænger dog både af størrelsen og af typen af selskabsdyr. Se reglerne her.

Håndtering af døde selskabsdyr

Der er regler for alt, også for døde selskabsdyr. Det hedder kæledyr nemlig hos Miljøministeriet i dennes forordning om “håndtering af døde selsksbsdyr”, 

Selskabsdyr defineres her som “hunde, katte, gnavere, krybdyr, stuefugle og andre dyr som ikke indgår i landbrugsdrift”.

Særlige regler for landbrugsdyr

Der er dog visse selskabsdyr, som er undtaget af de almindelige regler for bortskaffelse af kæledyr, selvom det med en vis ret kan hævdes, at de holdes som selskabsdyr.

Det drejer sig blandt andet om heste og hængebugsvin. Det afgørende for denne type af “kæledyr” er, at de også kan indgå i landbrugsdrift. Derfor er disse dyr omfattet af helt specifikke regler for “døre produktionsdyr”.  

Du må godt begrave kæledyr i haven

Har du mistet et kæledyr, som ikke bør henregnes i kategorien “produktionsdyr”, og ønsker du at begrave dette kæledyr i haven, så er forordningen om døde selskabsdyr gode nyheder for dig.

Det er nemlig tillaldt at begrave et kæledyr på din ejendom – som for eksempel i din have. Det er dog en forudsætning, at begravelser af kæledyr ikke er en tilbagevendende begivenhed på din ejendom. Tilladelsen gælder nemlig udtrykkeligt “sjældne eller enkeltstående begravelser”, som det hedder i lovsproget.

Dybden af begravelsen 

Det er også en bestemmelse i forordningen, der lægger vægt på, at begravelsen skal ske i en dybde, så det afsjælede legeme af kæledyret ikke skal kunne graves op igen af kødædende dyr. Det vil i praksis sige mellem en halv til en hel meter.

Drejer det sig om et større kæledyr, så skal man være særlig opmærksom på, at begravelsen ikke bliver anlagt i nærheden af en drikkevandsboring. Befinder en sådan sig i nærheden af den hjemlige gravplads, skal man søge kommunen om dispensation.

Må man smide sit kæledyr ud i skraldespanden?

Det er naturligvis al ære værd at give sit kæledyr en standsmæssig begravelse, men nogle gange er det mere praktisk og hygiejnisk at bortskaffe sin animalske livsledsager på en mere snusfornuftig måde. Det kunne f.eks være i en affaldspose i dagrenovationen.

Her er størrelsen det afgørende for, om det er tilladt. Der er generelt ingen problemer ved at smide et lille kæledyr ud i skraldespanden. Hvis det drejer sig om et større kæledyr, så er regler lidt anderledes.

Små kæledyr i dagrenovationen

Der kan gælde særlige regler i din kommune. Den enkelte kommune har nemlig mulighed for at nedlægge forbud mod bortskaffelse af selv mindre kæledyr i dagrenovationen. Derfor er det altid en god idé at tjekke, om der gælder særlige regler i din kommune. Ellers er dette de gældende regler for små kæledyr

  • “Små døde kæledyr som f.eks. hamster eller undulat, der ikke er større end, at de kan være i en almindelig køkkenaffaldspose, kan lægges en pose, der lukkes tæt og derefter smides i dagrenovationen”.

Større kæledyr i dagrenovationen

Det er nok de færreste, der har lyst til at smide en velvoksen hund i skraldespanden. Kæledyr af en sådan størrelse kan også næppe passes ned i en tætlukkende pose. Derfor er kommmunens forbrænding det oplagte sted for større kæledyr. Det udtrykkes på denne måde i forordningen: 

  • “Større døde selskabsdyr som katte og hunde kan sendes til forbrænding.”

Kommunen har såkaldt anvisningapligt og skal derfor oplyse dig om et forbrændingsanlæg, som kan modtage dit døde kæledyr. 

Begravelse på dyregravplads og kremering

Kæledyr ikke begravet i haven, men på gravplads for kæledyr i USA.  
Gravplads for kæledyr ved San Francisco i USA.  

Man kan også vælge at lade sit kæledyr begrave på en dyrekirkegård. Denne skik er dog ikke så udbredt i Danmark som for eksempel i USA. Der findes dog nogle få dyregravpladser i Danmark. Her er det vigtigt at sikre sig, at dyrekirkegården er godkendt af miljø- og veterinærmyndighederne.

Dyrekrematorier findes også i Danmark. De skal også være godkendt af førnævnte myndigheder. Det er tilladt herefter at lade asken fra kremeringen begrave i haven.

Dit kæledyr kan altså under alle omstændigheder på en eller anden måde blive begravet i din have.

Kilde: Vejledning om håndtering af døde selskabsdyr fra Miljøministeriet.

Mest læste artikler