fredag 16. juni kl. 13.42

Danskerne sparede – men så fik de skimmelsvamp

Inflation og stigende energipriser pressede økonomien i de danske husholdninger og fik stik imod anbefalingerne boligejerne til at skrue alt for langt ned for varmen og lufte mindre ud i de kolde måneder. Det har skabt markant flere problemer med skimmel og fugt end normalt.

Byggesagkyndig.nu skriver i en pressemeddelelse, at firmaet havde dobbelt så mange fugt- og skimmelopgaver fra november 2022 til april 2023 i forhold til samme periode året før.

“For at holde udgifterne til opvarmning af boligen nede henover vinteren så vi, at mange gjorde det modsatte af, hvad de burde gøre. De skruede ned for varmen og lod være med at lufte ud, og det skabte øget luftfugtighed i husene, og gav skimmelsvamp optimale vilkår for at få fodfæste og brede sig”, siger Christian Norborg, der er CEO hos Byggesagkyndig.nu og pointerer:

skimmelsvamp
Foto: Byggesagkyndig.nu

“De fleste husejere ved ikke, at det faktisk er billigere at opvarme tør luft end fugtig, og cirka otte ud af ti skimmelopgaver kunne have været undgået ved ganske enkelt at lufte ud jævnligt. Tilmed er mange, som har skimmelsvamp i boligen, slet ikke klar over, at de har et problem, fordi de ikke kan lugte det, når de bor i det. De bliver først klar over det, når de får øje på det”.

Christian Norborg anbefaler derfor boligejerne at følge de gode råd til et sundere indeklima.

Bliv eksempelvis klogere i idenyts guide til bekæmpelse af skimmelsvamp

JN

Seneste Nyt