torsdag 29. juni kl. 13.24

Livskvaliteten daler – men danskerne er glade for naboerne

Set over en årrække er danskernes oplevede livskvalitet faldende. Det viser den nye udgave af den årlige undersøgelse ‘Danskerne i det byggede miljø’, som udarbejdes af Realdania og Bolius.

I år viser svarene et fald i danskernes livskvalitet, som bekræfter de seneste års negative tendens. Under coronakrisen viste undersøgelsen et forventet fald, mens der var en mindre stigning i livskvaliteten i 2022. Dette års undersøgelse viser igen en nedgang, og tendensen er dermed nedadgående set over den samlede periode, hvor der er spurgt til den oplevede livskvalitet.

Vurderet på en skala fra 0 til 10 lå gennemsnittet for danskernes oplevede livskvalitet i 2018 på 7,71. I 2023 er det faldet til 7,17.

Mens man i mange lande finder, at den oplevede livskvalitet er størst i de store byer og hovedstaden, så er billedet anderledes i Danmark. Her finder vi lidt større oplevet livskvalitet i de små byer og på landet.

De fleste danskere er tilfredse med deres naboskab. Knap 70 procent af de adspurgte er ‘ret tilfredse’ eller ‘meget tilfredse’ med naboskabet i deres område. 

JN

Seneste Nyt