torsdag 3. august kl. 13.53

Nu vil vi begraves i skoven

Siden 2018 er der åbnet mere end 15 skovbegravelsespladser i Danmark, og i år er seks nye på vej. Skoven er blevet populær som sidste hvilested – ikke mindst grundet et større ønske om bæredygtighed efter døden. Undersøgelsen ’Danskerne og døden 2022’ viser således, at 60 procent af danskerne mener, at miljøhensyn har en vis vigtighed ved bisættelser og begravelser.

Siden 2018 har der været cirka 750 urnenedsættelser i skovene, og hver dag tikker nye reservationer af urnepladser ind. Skovbegravelsespladserne er anlagt i det, der kaldes ’fredskov’, og derfor omfattet af den over 200 år gamle fredskovspligt, der sikrer, at skoven drives efter skovlovens regler om bæredygtig drift.

Selvom ordet ’skovbegravelse’ kan skabe et billede af en kiste, der sænkes ned i skovbunden, er der faktisk kun tale om urnebegravelser, og skovbegravelsespladserne stikker ikke tydeligt ud fra resten af skoven, da der hverken er gravsten, kranse eller lys.

JN

Seneste Nyt