torsdag 13. april kl. 12.42

Stort fald i naturgasforbruget

Danskernes energiforbrug faldt med 1,5 pct. i 2022 i forhold til året før, skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Udviklingen skyldtes ifølge styrelsen et fald i forbruget af naturgas på 29 pct. og et mindre forbrug af kul på 3,4 pct. Faldet i forbruget af naturgas skyldtes de stigende priser, der fik mange danskere til at spare på gassen.

I modsat retning trækker forbruget af olie, der steg med 5,3 pct. – primært på grund af danskernes fornyede trang til at tage flyet på ferie.

Forbruget af vedvarende energi i 2022 steg ligeledes med 5,3 pct.

Elektricitet fra vindkraft og solcelleanlæg dækkede sidste år næsten 60 pct. af elforsyningen. Til sammenligning stod sol- og vindkraft i 2021 for 47 pct. af elforsyningen.

Seneste Nyt