Godt nyt til bilejere: nu kan du få mere i kørselsfradrag

De voldsomt stigende benzinpriser får nu Skatterådet til at give bilisterne en ekstraordinær håndsrækning. Satserne for kørselsfradrag bliver sat op med tilbagevirkende kraft fra årets start.

Trafik på E20

Har du gået og ømmet dig over de aktuelle benzinpriser på 15-17 kr. literen, er der nu godt nyt:

Skatterådet har på et møde tirsdag besluttet at hæve satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelse.

Det er kun tredje gang på 30 år, at satserne justeres ekstraordinært i løbet af året, skriver rådet i en pressemeddelelse.

Kørselstaksterne benyttes af ca. 1,2 mio. danskere, som hvert år får fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen eller dem, der får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil.

Hjælpen sker som en direkte følge af de høje benzinpriser i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

– Benzinprisen for de danske forbrugere har ændret sig markant på kort tid, og det har vi besluttet at tage højde for, siger formand for Skatterådet Jane Bolander.

Hun uddyber, at der er tale om en væsentlig stigning i forventningen til prisudviklingen i 2022 på ca. 25 pct. i forhold til det udgangspunktet, der blev anvendt, da Skatterådet i november sidste år fastsatte satserne for 2022.

Kørselsfradraget i 2022

Ændringen betyder, at du nu kan få et fradrag på 2,16 kroner per kørt kilometer, hvis du samlet har mellem 25 og 120 kilometer til og fra arbejde. Det er en stigning på 18 øre per kilometer.

Reguleringen af satsen for kørselsfradraget sker med tilbagevirkende kraft og gælder for hele indkomståret 2022.

– Det sker, så borgerne ikke skal operere med flere forskellige satser i samme indkomstår med fare for eventuelle fejl, der kan opstå som følge af det, siger Jane Boland.

Lige nu ender du med at spare 26 procent i skat af dit samlede fradrag. Med andre ord: hvis dit kørselsfradrag er 10.000 kroner om året, sparer du cirka 2.600 kroner i skat.

Ændringen af satserne for befordringsgodtgørelse sker derimod først fra 1. maj 2022.

Det skyldes, at Skatterådet ikke ønsker at lave administrativt kuk i den for landets virksomheder, hvor en regulering af allerede udbetalte godtgørelser til medarbejderne vil skulle medføre en korrektion af lønkørsler, indberetninger, bogføring mv.

Du kan beregne dit nye kørselsfradrag her

Den hidtidige og den nye sats for kørselsfradrag. Kilde: Skattestyrelsen.
Den hidtidige og den nye sats for befordringsgodtgørelse. Kilde: Skattestyrelsen.

Reglerne for kørselsfradrag:

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej). Du får fradrag for de dage, du reelt kører til og fra arbejde (altså ikke hjemmearbejdsdage, kursusdage, sygedage, orlov mv.)

Du kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde, du betaler AM-bidrag af. Det gælder fx også studiejob, lønnet praktik og løntilskudsjob.

Du kan fx ikke få kørselsfradrag, hvis:
– din arbejdsgiver betaler transporten
– du har fri bil til rådighed (firmabil)
– du kører til og fra dit studie, da SU ikke tæller som løn
– du kører til og fra ulønnet praktik.

Kørselsfradraget udbetales ikke, men indregnes i din årsopgørelse. Fradragets værdi er ca. 26 %, så hvis dit kørselsfradrag er 1.000 kr., sparer du ca. 260 kr. i skat.

Kilde: Skattestyrelsen

Mest læste artikler