Disse 10 ting må du aldrig smide i skraldespanden

Hvordan er det nu – hvad må vi smide i skraldespanden og hvad skal genbruges? 

Selv om der ikke er samme regulativer for affaldssortering i alle kommuner, er der ingen undskyldning for ikke at sortere til gavn for miljøet.

De 10 værste ting at smide i skraldespanden

1. Elektronikaffald

Er din gamle radio eller dit ur gået i stykker, må du ikke bare smide det i din husholdningsskraldespand. Mange elektroniske apparater indeholder nemlig stoffer, der kan sive ud og gøre skade på miljøet, hvis det brændes som almindelig dagrenovation.

Aflever dit elektronikaffald på genbrugspladsen, så det kan behandles korrekt.

2. Farligt affald

Farligt affald dækker blandt andet over medicin, maling, spraydåser og energisparepærer. 

Ender medicin i toilettet, vasken eller skraldespanden, kan det skade både dyr, mennesker og miljøet. Du bør i stedet for aflevere din medicin på apoteket, hvor de kan sortere det og derefter sende det til specialdestruktion.

I maling findes problematiske stoffer såsom flygtige organiske opløsningsmidler, kaldet VOC’er, som kan være skadelige for både din sundhed og miljøet. Hos mennesker er stofferne kendt for at kunne give hovedpine, svimmelhed og irritation af luftvejene.

Aflever derfor dine malingrester ved genbrugsstationen, så det håndteres korrekt. For vandmiljøets skyld anbefales det samme for det brugte malergrej, fremfor at skylle det i vasken som mange nok har for vane. 

Spraydåser er også et no-go i skraldespanden. Kommer spraydåser med i forbrændingen med husholdningsaffaldet, vil den blive til en potentiel bombe. Trykket i dåsen kan nemlig få den til at springe, hvis spraydåsen udsættes for høj varme.

Så smut forbi genbrugspladsen med din hårlak og spraydeodorant.

Energisparepærer indeholder kviksølv, som kan sive ud i naturen, hvis sparepæren ender på forbrændingen. Det kan have en negative konsekvenser for miljøet, da det kan forurene jord, vand, luft, dyre- og planteliv. Aflever derfor også dine sparepærer på genbrugsstationen.

3. Batterier

Batterier har det med at ende i skraldespanden, selv om de fleste af os godt ved at det ikke er godt for miljøet.

Batterier og andet elektronisk affald, der havner i skraldespanden, har ansvaret for 28 procent af miljøbelastningen ved forbrænding. Batterier indeholder giftige tungmetaller som kviksølv og kadmium, som kan sive ud i miljøet ved forbrænding.

Du skal derfor aflevere dine brugte batterier til genbrug enten i lokale batterikuber, i udvalgte butikker eller på lossepladsen.

På den måde forhindrer du ikke kun de giftige tungmetaller i at belaste miljøet, du sikrer også, at vigtige råstoffer i batteriet genanvendes.

Husk at batterier findes i alt fra syngende postkort og mobiletelefoner til el-tandbørster og ure.

4. Skarpe genstande

Skarpe og spidse genstande skal, af hensyn til renovationsarbejderne, afleveres på genbrugsstationen.

Så har du gamle knive, barberblade, kanyler eller glasskår, må du en tur forbi genbrugspladsen. 

5. Brandfarligt affald

Alt letantændeligt og brandfarligt affald skal afleveres på genbrugspladsen.

Dette omfatter ting, der risikerer at selvantænde, som eksempelvis aske med gløder, olievåde klude eller ubrugt fyrværkeri inklusiv fusere.

Fyrværkeri må kun smides i skraldespanden, hvis fyrværkeriet har sagt bang.

6. Metal

Metal skal afleveres på genbrugsstationen eller sorteres i containere lokalt, så det kan blive genanvendt.

Øl- og sodavandsdåser (også uden pant), konservesdåser, gryder og cykler er eksempler på jern og metal, der bør sorteres.

7. Glas

Skal der produceres nyt glas, er der tale om en yderst energikrævende proces, der kræver råstoffer. Glas bør derfor enten afleveres i glaskuber eller på genbrugspladsen, så både råstoffer og CO2 udledning spares.  

8. Plast

Både hård og blød plast kan genanvendes og bør derfor sorteres fra dit øvrige restaffald.

Den eneste regel er, at plastikken skal være forholdsvis ren, så der ikke skabes uhygiejniske forhold således, at affaldet ikke kan genanvendes.

Ryst derfor krummer af, skrab madrester af, dryp af eller skyl eventuelt i koldt vand. Brug ikke varmt vand og sæbe, da miljøgevinsten derved går tabt.

Plastaffald kan eksempelvis omfatte:

  • Milde rengørings- og husholdnings beholdere
  • Plastikbakker og andet plast emballage fra fødevarer
  • Plastskåle, -bestik, -værktøj og lignende.

9. Papir

Det meste papir kan genbruges, undtagen vådt og beskidt papir samt papir med plastik.

Du bør derfor aflevere papir i din lokale papircontainer eller på genbrugspladsen. Således kan det affaldspapir genanvendes til nyt papir.

10. Pap

Pap kan genanvendes til nyt pap. Derfor bør du aflevere dit papaffald på genbrugsstationen eller i din lokale papcontainer.

Vær opmærksom på, om der er rester af maling, olie, mad eller lignende på pappet – så må det nemlig ikke komme i papcontaineren. Disse ting omfatter blandt andet pizzabakker, afdækningspapir, æggebakker og mælkekartoner. 

Dette skal derimod smides ud sammen med det almindelige restaffald.

Mest læste artikler