Derfor er det vanskeligt for meteorologerne at forudse det danske vejr

Monsterregn, storme og forhøjet vandstand giver årligt skader for millioner på de danske villaveje. Vi har tjekket, hvor gode meteorologerne er til at forudsige det voldsomme vejr. 

Vejrprofeterne DMI

I de seneste år er varsler om forhøjet vandstand kommet højt op på dagsordenen hos for eksempel DMI, som vi kender som vejrprofeterne. Forvarslerne betyder, at beredskabet kan forberede sig og skaderne dermed mindskes. 

Vandstandsprognoser er det område, som DMI har givet det største kvalitetsløft de seneste år. I dag rammer varslerne med en træfsikkerhed på 94%, hvis vandet stiger op til 20 cm. 

Skybrud er svære

Varsling af et skybrud er derimod vanskeligt – der er altid en portion tilfældighed indregnet. 

DMI har i år lanceret ”Now Casting” – en kort prognose på 6-12 timer, der mere præcist vil kunne forudsige skybrud. Den leverer prognoser for nedbøren for de første tre timer af byvejr og gør forudsigelserne af  “den nære nedbør”  langt mere præcise. Dermed kan du få bedre informationer om et skybrud lige der, hvor du bor.

Samtidig har DMI indgået en aftale med fx en håndfuld lokale forsyningsselskaber på Sjælland om at overvåge og advare lokalt, når der er udsigt til problemer med farligt eller voldsomt vejr. Det betyder, at de berørte kommuner kan forberede infrastrukturen til fx store mængder nedbør. 

Trold i en æske

Seks ud af syv skybrud er korrekt varslet hos DMI, men skybrud er fortsat vejrets udgave af “en trold i en æske”. De kan poppe ud af næsten ingenting og levere en måneds nedbør på en halv time  – og forsvinde igen. Derfor bliver skybrudsvarslingen aldrig 100 % korrekt.

Kuling og storm

De store vejrfænomener, som skaber kuling og storm, er nok dem, de meteorologiske modeller rammer allerbedst. Derfor er vindhastigheden altid rigtig ned til få m/sek. 

Vindretningen kan også forudsiges ret præcist, men der kan forekomme variationer. En kraftig kuling vil altid blive varslet. Jo kraftigere vind, jo lettere er det at forudsige; fordi der er tale om dybe lavtryk med frontpassage. 

På det nye DMI er der 4 hovedelementer

 1. Vejret, der hvor du er.
 2. Favoritter. Her vælger du selv et antal favorit-visninger, der passer til dine behov.
 3. Zoombare vejrkort, hvor du kan komme helt tæt på det område, du er interesseret i.
 4. Viden om. Her er artikler og facts om vejr, klima og  vejrfænomener samlet.

Så gode er forudsigelserne

 • Hitraten for nedbør ligger på ca. 80%. 
 • Hit-raten for kulingvarsler ligger for +/- 2 meter i sekundet på 96%.
 • Hit-raten for vindhastigheden  inden for de første 24 timer ligger med en margin på under 1,5 m/sek. 
 • For temperaturen er hit-raten oppe på 94% for maks-temperaturer og 90% for minimum-temperaturer i det første døgn faldende til 90% og 75% på tredjedagen og 79% og 59% på femtedagen for prognosen.
 • En kraftig kuling vil altid blive varslet. Jo kraftigere vind, jo lettere er det at forudsige; fordi der er tale om dybe lavtryk med frontpassage.
 • Efter 36 timer falder kvaliteten af vejrudsigterne.
 • Efter 8½ døgn skal prog-noserne mere ses som et fingerpeg eller en tendens.

TV 2 Vejret

Hvis du oplever, at Tv 2 Vejr og DMI varsler forskelligt, er det rigtigt nok.

– Tv 2 har en mere journalistisk tilgang til formidling af vejret og tager
udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Derfor kan vejret i weekenden også være højere prioriteret end morgendagens gråvejr. Vores varsler om ektremtvejr tager udgangspunkt i de vejrsituationer, som Falck og forsikringsselskaberne har erfaring for, giver flest skader, siger redaktionschef Peter Tanev. Og han fortsætter:

– Derfor har Tv 2 andre kriterier end DMI for at varsle fx skybrud og varsler fx vindstyrken i vindstødene. Ligesom vinterens første snefald og første nattefrost varsles; så der er mulighed for at forberede bilen og lukke for vandet i sommerhuset.

60 vejrudsigter i døgnet

Appen “Tv 2 Vejr” fører dig til dit helt eget vejr. Her kan du taste dine egne adresser ind og fx have et punkt, der hedder “hjemme”,  og et der hedder “sommerhuset”.  App’en kan indstilles til at give varsler.

På hjemmesiden tv2/vejret opdateres vejrmeldingerne 60 gange i døgnet, og du kan finde vejret for alle byer i verden.

Stormflod

1. En stormflod fra vest rammer primært den jyske vestkyst. 

2. Fra nordvest og nord rammer en stormflod de indre danske farvande fra den retning og dermed fx. Roskilde/Holbæk Fjord, nordkysten af Fyn, Øresund ned til København m.v. 

3. En tredje mulighed er stormfloder fra Østersøen. De er relativt sjældne, og stormfloder herfra kommer typisk som noget mere overraskende. Det er “den stille stormflod”, her er den 4. januar i år et eksempel. 

4. Det er også her “badekar-effekten” kommer i spil, hvor vandet skvulper frem og tilbage og kan stige problematisk selv i relativt vindstille vejr i Danmark. Det er her fx. Lolland og Falster, de sydøstjyske kyster, Øresund op til København (herunder Køge Bugt) er udsat.

Mest læste artikler