Disse klimaændringer vil ramme de danske haver

De fleste har hørt om den globale opvarmning og de tilhørende spåninger om klimaforandringer. Men hvilke klimaændringer er der helt præcist tale om, og vil de globale klimaændringerne virkelig påvirke Danmark?

Temperaturen vil stige ifølge DMI

Hos DMI vurderer de, at temperaturen vil stige 1,2° i løbet af dette århundrede, hvis vi virkelig formår hurtigt og effektivt at bremse forureningen. Fortsætter udledningerne imidlertid som hidtil, stiger temperaturen 3,7°.

Temperaturen vil stige en smule mere om sommeren og efteråret end vinter og foråret. Så vi kan se frem til  færre døgn med frost, varmere sommernætter og længere og flere
hedebølger.

Nedbøren stiger

Vi får også mere – men ikke voldsomt mere – regn. Fordeling hen over året ændrer sig, så vinter, forår og efterår bliver vådere, mens sommeren bliver tørrere. Nedbørintensiteten forventes at stige med flere og kraftigere skybrud til følge.

Kraftigere blæst

Blæsten får mere plads i det danske vejr frem mod år 2100. Vi får flere storme, og de bliver kraftigere. Ifølge DMI’s modeller skal vi forvente en forøgelse af ekstremvinden på mellem 2 og 6%. 

Umiddelbart lyder det ikke af meget. Men her skal du huske, at den skade, som vind forårsager, er proportional med vinden i tredje potens. Det vil sige: Når vindstyrken vokser med 6 %, så vokser skadespoten-tialet med 19%. 

Vandet stiger

Det stigende hav er den mest markante klimaændring. Selv en begrænset stigning får nemlig hyppigheden af problematiske stormfloder til at eksplodere. 

For eksempel er en 100 års stormflod i dag 168 cm i Hornbæk. Stiger havet blot ca. 25 cm, er en 168 cm stormflod pludselig en 10-års-hændelse i Hornbæk. Det samme gælder for mange andre danske kystbyer, selv om detaljerne varierer fra sted til sted. 

DMI forventer, at vandstanden stiger mellem 34 og 61 cm  i det 21. århundrede, med en lille risiko for en stigning helt op til 1,6 m. 

Mest læste artikler