Guldregn – sådan dyrker du guldregnen som træ, busk eller i espalier

Få succes med guldregnen med de hængende smukke blomsterklaser. Lær også, hvornår du skal være forsigtig med planten. For selvom guldregn er en drøm at se på, er den også en af de planter, der er skyld i flest forgiftninger, og det er børn, der er mest udsatte. 

Fakta om guldregn

  • Dansk navn: Guldregn
  • Latinsk navn: Labernum
  • Engelsk navn: Laburnum eller Golden chain eller golden rain

Oprindelse

Guldreng er en del af ærteblomstfamilien, Fabaceae. Den er oprindeligt hjemmehørende i lyse løvskove på Balkan, i Alperne og i Jura-bjergene.

Antal arter

Der findes kun to arter af guldregn. Derudover findes der en del hybrider af disse to arter. Disse er dog ikke i stand til at formere sig.

To arter af guldregn

  • Laburnum anagyroides – Almindelig Guldregn
  • Laburnum alpinum – Alpeguldregn

Guldregn i Danmark

Guldregn har været dyrket i Danmark siden 1500-tallet. Den er stadig en populær park- og slotsplante i Danmark.

Guldregns udseende

Guldregn er en stor løvfældende busk med gule blomster, der hænger sammen i klasser.

Guldregnen bliver gerne op til 7 meter høj. Der har dog også været enkle eksempler på planter, der har nået en højde på helt op til 12 meter. Guldregn betegnes derfor med god ret også undertiden som et træ.

Guldregnens blomster er gule med fine, brune tegninger. Blomsterbladene er mellem 2 og 4 cm lange, klasserne mellem 10 og 30 cm.

Grenene er lysgrå, skuddene mørkegrønne.

Guldregnens giftige bælge

Guldregnens bærer, som det hører sig til for planter i ærteblomstfamlien, frugter i form af bælge. Bælgene er ligesom plantens skud og blade beklædt med korte og grå hår. Frugterne inde i bælgene er sorte.

Guldregnens bælge kan forveksles med spiselige ærtebælge. Derfor er det nødvendigt at være særlig agtpågivende, hvis små børn færdes i nærheden af planten. Der rapporteres undertiden om forgiftningninger hosbørn, der er kommet til at spise af guldregnens bælge.

Hvis der færdes små børn i haven, som man endnu ikke kan forklare, at guldregnen er giftig, så kan det blive nødvendigt at indhegne eller helt at fjerne guldregnen fra haven.

Plantning af guldregn

Guldregn kan både optræde i buskform og som træ. Guldregn er meget velegnet til ornemental brug i haver og parke. Guldregn og nogle af de hybrider, der er udviklet fra de to stamformer, kan også anvendes i espalier og i pergolaer. I sådan en guldregns-pergola vil taget i blomstringsperioden forvandle sig til et gult loft af blomsterklaser.

Hvornår blomstrer guldregnen?

Guldregnen blomstrer maj/juni. Det sker nogenlunde på samme tid som syrenerne.

Guldregnen sætter sine blomter om efteråret. Dette kan have indflydelse på omfanget af blomstringen næste sommer.

Grobund

Guldregn er ikke så krævende med jordbundsforholdene. Almindelig havejord passer den fint.

Hvor gammel kan en guldregn blive?

Guldregn kan blive meget gamle. Der findes eksempler på 200 år gamle eksemplarer af guldregn.

Gødning

Guldregn danner selv det kvælstof, den har brug for. Det kan dog være godt undertiden at give den lidt kaliumholdig gødning. Det kan for eksempel være kompost, aske eller møg fra fjerkræ.

Beskæring af guldregn

Guldregn har så fin og åben en vækst, at udtynding og beskæring sjældent er nødvendigt. Fjern dog gerne misvækst og døde skud om vinteren.

Læs også: Beskæring af buske og træer

Formering

Vil du binde din guldregn op i espalier, så skal det ske, mens planten endnu er ung.

Guldregn udsås om foråret. Opbevar frøene køligt om vinteren, hvis du vil følge Guldregnen fra frø til træ. Det er dog de færreste, der har tålmodighed til at vente på, at frøet vokser op til en størrelse, man kan arbejde med. Guldregn købes derfor bedst I potter. Herfra bør de udplantes om efteråret.

Læs også: 8 gode råd til dyrkning af hortensia

Er dette en allé af guldregn eller en pergola af guldregn? 

Anvendelse

Giftig Guldregn

Guldregnen er eventyrlig smuk, men den er også meget giftig. Det er der så mange planter, der er. Det særligt risikable ved guldregn er, at bælgene kan forveksles med almindelige ærtebælge af små børn, der ikke har lært at kende forskel. På grund af den store giftighed frarådes det at have guldregn stående i nærheden af legepladser og børnehaver. Guldregn er faktisk en af de blomster, som forårsager flest forgiftninger i dag. Det er alle dele af planten, der er giftig.

Komme man til at spise af Guldregnen fører det til svimmelhed med opkastninger. Senere kan lammelser indtræffe.

Læs også: Pas på den smukke guldregn – den er giftig

Guldregn som sækkepibe

Træ fra guldregn blev tidligere benyttet til musikinstrumenter som blokfløjter og træfløjter – enddog også til sækkepiber.

Mest læste artikler