Rhododendron – den kræsne og gavmilde have- og parkblomst

Rhododendron er perlen i enhver have eller park, når blomsten springer ud i maj måned. Den stiller dog ret skrappe krav til både jord og vanding, men lærer du at tackle det, så står rhododendron-paradiset også åbent for dig.

Fakta om rhododendron

 • Dansk navn: Rhododendron og rododendron
 • Latinsk navn: Rhododendron
 • Engelsk navn: Rhododendron

Populære arter
Rhododendrons oprindelse
Plantning af rhododendron
Flytning af busken
Rhododendron blomstring
Pasning af blomsten
Beskæring af rhododendron
Gødning
Formering og stiklinger
Sygdomme
Gule blade

Udseende

Rhodondendron er en plante, som har en buskagtig vækst. Der findes dog rhododendroner, der må karakteriseres som veritable træer med en mulig højde på op til 12 meter. Rhododendron forekommer både som stedsegrøn og som løvfældende plante.

Bladene på rhododendroner er kraftige og læderagtige, og de vokser i spiralform. Hos nogle arter kan bladenes underside have en tekstur, der minder om enten skæl eller hår.

Læs også: Hortensia | 8 gode råd til dyrkning af hortensia

Læs også: Guldregn – sådan dyrker du guldregn som træ og busk

Den type blomster, de fleste forbinder med rhododendron, sidder i klynger for enden af grenene med overdådige blomster, der både kan være tragt- og klokkeformede. Blomsterne har 5 bægerblade og fra 5 til 10 støvbærere. Planten findes i et bredt spektrum af farver. Fra mørkerød og violet til hvid og gul.

Populære rhododendronarter

 • Rhododendron hirsutum. Håret alperose.
 • Azalea. En undergruppe inden for rhododendron.
 • Rhododendron arboreum. Træ-rhododendron. Planten kan blive op til 12 meter høj.
 • Rhododendron Princess Anne.  En populær gul art.

Dværg rhododendron

Dværg rhododendron med purpurrøde blomster, der vokser på en bjergside.
Dværg rhododendron er lavtvosksende og mere farverig end andre rhododendronsorter. Foto: Getty Images

Som navnet antyder, er denne rhododendron i modsætning til de større arter nævnt ovenfor, en lavtvoksende art. Den har tilmed en lang, rig og farvestrålende blomstring, som de større rhododendron ikke kan konkurrere med, og de små, tragtformede blomster kigger frem i april til maj måned. Dværgrhododendron er skabt som en krydsning af andre arter, for at kunne passe bedre ind i mindre haver. Når vinteren kommer, er det en god idé at give den en beskyttet placering, så den ikke tager skade af kulden.

Yakushimanum

Busk med rhododendron med flotte, lyserøde blomster. Det er sorten yakushimanum.
Den hvide til lyserøde sort, Yakushimanum, stammer fra Japan. Foto: Getty Images

Denne rhododendron-art bliver omtalt som en af de bedste til de danske haver. Den kommer oprindeligt fra Japan, hvor den gror i bjergene imellem 1.000 og 2.000 meters højde. Den er derfor vant til relativt barske forhold og kan dermed sagtens overleve de danske vintre. Det er en stedsegrøn plante, som står flot og grøn henover hele vinteren. Yakushimanum blomstrer typisk i maj måned, hvor den med sin kompakte og tætte vækst står smukt med sine hvide til lysrosa blomster og pryder haven.

Rhododendrons oprindelse

Der findes ca. 1.000 vilde arter af rhododendron. Omkring 250 af disse kan dyrkes i haver og parker i Danmark. Derudover er der blevet avlet på rhododendron i gennem mange år. I dag er der derfor registreret ca. 28.000 hybridarter.

Busken hører til på den nordlige halvkugle med hovedudbredelse i Central- og Sydasiens bjergområder, især i Himalaya, Kina og i Indonesiens højbjerge. Den kan med de rette jordbundsforhold vokse allevegne – meget højt oppe i bjergene og så langt nordpå som på Grønland.

Læs også: Sommerfuglebusk – alt om pasning, plejning og beskæring

Rhododendron i Danmark

Rhododendron er ikke hjemmehørende i Danmark. Den har ikke spredt sig til den fri natur herhjemme, fordi den kræver ret specielle vækstforhold og en særlig pleje.

Der er ca. 500 sorter på markedet i Danmark. De fleste køb fordeler sig dog på kun ca. 30 sorter.

Ordet rhododendron kommer fra græsk af rhodon (Rose) og dendron (træ) – altså trærose. På dansk kan man også undertiden opleve stavemåden rododendron. Dette er formelt den korrekte stavemåde ifølge retskrivningsordbogen – dog er stavemåde med H er imidlertid mest udbredt.

Plantning af rhododendron

Rhododendron kan plantes hele året rundt, så længe der ikke er frost i jorden.

Rhododendrons rødder vokser mere i bredden end i dybden. Det er derfor vigtigt at sørge for god plads mellem planterne, hvis rhododendron plantes sammen i grupper. Nogle arter skal plantes med op til 3 meters afstand.

Sørg for, at plantehullet er 20 cm bredere end roden. Fyld ud med grov spagnum.

Rhododendron bed

Hvis du ønsker at anlægge et rhododendronbed i haven, er det meget vigtigt, at du indtænker placeringen. Bedet må nemlig ikke stå i konstant sol, men skal gerne placeres et sted med skiftevis sol og skygge – eksempelvis ved store træer, der kan kaste skygge over bedet. Undgå dog træer som birk, poppel og pil, da deres rødder breder sig meget og kan stjæle den nødvendige og næringsrige jord fra din rhododendron. 

Har du kun plads til et bed i et solrigt område, så kan du gå efter rhododendronarten løvfældende azelea, da den egner sig til at stå i fuld sollys. 

Du kan også skabe variation i dit rhododendronbed ved at tilføje andre surbundsplanter til bedet. Her vil lyng, vintergrøn, hasselurt, bambus og kristtorn egne sig godt. 

Rhododendron i krukker

Du kan også sagtens plante rhododendron i krukker, da blomsten ikke vokser ret meget i dybden. Du skal blot have plads til mindst 10 cm grov spagnum under dens rodklump og et drænlag af legakugler på et par centimeter. Det er vigtigt, at der er drænhul i krukken. Det er dog en god idé, at krukken er bred, da planten vokser meget i bredden, og det bliver lettere at plante den ud efterfølgende. Tre tips til pasning:

 • Plant rhododendron i lyse krukker, for at undgå at rødderne bliver ‘kogt’ i solen.
 • Brug kun surbundsgødning (f.eks. OSMO) i små mænger og gerne to til tre gange fra april til midt juni.
 • Vand, når det er tørt – også efter regn, da både plantens tæthed og løv kan forhindre vandet i at trænge ned.

Kilde: Rhodospecialisten

Rhododendron jord

Rhododendron er en surbundsplante. Den jordbund, som planten vokser i, skal helst have en pH-værdi på 5-6. Almindelig havejord har typisk en pH-værdi på 7. Du kan måle værdien med et analysesæt eller brug lakmuspapir. Du kan finde et analysesæt hos forhandlere online eller hos plantehandlere- og skoler.

Spagnum

Hvis du vil ændre jordbundsforholdene, skal du plante rhododendron i grov og ublandet spagnum. Den grove spagnum-kvalitet øger plantens mulighed for iltoptag.

Der findes et par rhododendroner, der foretrækker kalkholdig jord (Rhododendron lapponicum og Rhodoendrum hirsutum). Spørg efter plantens behov i plantecentret.

Flytning af rhododendron

Du kan sagtens flytte din rhododendron takket være dens tætte rodnet, der ikke går i dybden.

 1. Flytning foregår bedst i efteråret, når væksten er sluttet, eller i foråret inden den starter. 
 2. Grav planten op, og lad den stå en time i vand i en balje eller trillebør fyldt med vand, så den ikke tørrer ud under flytningen.
 3. Din rhododendron genplantes i samme dybde som før. Hullet skal minimum være 10 cm dybere en rodklumpen og 30 cm bredere til hver side.
 4. Overfladen af rodklumpen skal flugte med jordoverfladen og må ikke dækkes af jord. Det vil kvæle de fine ånderødder, der findes i det øverste lag.
 5. Plant altid i grov ugødet spagnum eller færdigblandet rhododendronjord. Begge kan købes i sække på planteskolen.

Rhododendrons blomstring

Rhododendrons blomstringsperiode er kort, men intens. Blomstringen begynder typisk i maj og varer ca. en måned.

Fjern blomsterstandene, når de visner hen, hvis du foretrækker, at planten bruger sine kræfter på at vokse sig større og ikke på at sætte frø.

Pasning af din rhododendron

Vanding af rhododendron

Vanding er et vigtigt indsatsområde for haveejere, der dyrker rhododendron. Man bør nemlig ikke vande den med almindeligt postevand. Vand fra hanen er typisk for kalkholdig for denne slags surbundsplanter. Vand helst med opsamlet regnvand eller med kogt vand.

Rhododendron skal have mest vand i de måneder, hvor den blomstrer. Det er i Danmark tilfældigvis i de tørre sommermåneder: maj, juni og juli.

Levetid

Rhododendron kan for nogle sorters vedkommende blive op til 100 år gamle.

Placering af rhododendron – lys eller skygge?

Rhododendron trives bedst i halvskygge. Planten er ret fugtighedskrævende, så fuld sol hele dagen vil dræne den for fugt. Af samme grund skal den helst stå i læ for blæst, så blæsten ikke driver fugten væk fra planten.

Beskæring af rhododendron

Vil du foretage en omfattende beskæring af en rhododendron, sker det bedst i april-maj, inden planten skal bruge energi på at sætte blomst. En mindre beskæring af 2-3 års vækst, kan foretages umiddelbart efter afblomstringen.

 • Beskæring er bedst mellem 20 og 50 cm over basis. Det er vigtigt at udvælge de bedste stammer og grene, så du sikrer, at planten får en smuk regelmæssig krone, når den igen vokser til.
 • Brug en grensav til at save de store grene af med rene, skrå snit. På den måde bliver regnvandet ikke på snitfladen.
 • De tynde grene kan beskæres med en rengjort grensaks.
 • Tilføj 5 cm god, grov spagnum.
 • Giv planten gødning som vanligt.
 • Vand regelmæssig i de tørre perioder.

Kilde: Rhodospecialisten

Læs også: Beskæring af æbletræet giver den bedste høst

Nedskæring af rhododendron

Din rhododendron tåler hård beskæring, det vil sige, at du kan skære den langt ned, uden den går til. Vær dog være opmærksom på, at der stadig skal være nogle blade tilbage på grenene, og at der derefter kan gå 2-3 år, før den atter sætter blomst.

Det anbefales ikke at klippe rhododendron helt ned, da de angiveligt vil dræbe planten helt. Så med mindre, du gerne vil af med den store buskplante, så bør du holde dig til beskæringsguiden.

Gødning af rhododendron

Surbundsjorden indeholder som regel i sig selv tilstrækkelig gødning til rhododendronen. Brug dog særlig rhododendron-gødning, hvis planten har brug for ekstra næring.

Når du skal gøde blomsten, er det bedste tidspunkt i det tidlige forår – helst gerne omkring marts-april. Det giver den et energiboost inden blomstring. Du kan også gøde i juli måned, så kan den kan danne nye skud efter afblomstringen.

Et godt tip er at knække den visne blomsterstand af, så busken kan koncentrere sig om at danne nyvækst.

Formering og stiklinger

Din rhododendron kan både formeres med stiklinger og med aflægning.

Aflægning

Aflægning er en temmelig langsommelig proces, og der kan gå op til to år, før du kan klippe grenen af og adskille den fra moderplanten. Sådan gør du:

 1. Bøj en af grenene, så den kommer i kontakt med jorden (den skal 10 cm ned)
 2. Skær et snit ind under grenen, så den bliver blottet.
 3. Læg en stor sten over den, så den forbliver de 10 cm nede i jorden.
 4. Bind resten af grenen til en pind, så den peger opad.

Du kan også aflægge busken ved at bøje en gren ned i en beholder med spagnum. Hold roden fugtig, indtil den skal udplantes. Efter rodsætning klippes grenen fri.

Stiklinger

Du kan også formere din rhododendron ved stiklinger, som du tager ved midsommer. Vær opmærksom på, at de kan være følsomme overfor svampeangreb, så du kan stille dem i let fugtigt spagnum blandet med 30 % perlite. Udsæt ikke stiklingerne for direkte sol, og husk at afdække dem med plastik.

Rhododendron kan også formeres ved såning af frø og ved podning.

Kilde: Haveselskabet.dk

Rhododendron sygdomme

Generelt er planter i surbundsbede ikke så hårdt ramt af sygdomme. Din rhododendron kan dog godt blive ramt af svampesygdomme. De mest almindelige er:

Azeleameldug: Denne svampinfektion viser sig ved grålige plamager på bladene og opstår, hvis der er for fugtigt omkring planten. Du kan komme den til livs ved at benytte godkendte svampemidler. 

Bladsvamp: Dette kan opstå, hvis dine planter står så tæt, at de aldrig tørrer. Bladsvamp viser sig ved fortykkede blade, klumpede blade – også kaldet klumpblad – som kan komme i sommeren og i varmt og fugtigt vejr. Brug godkendt svampemiddel 2-3 gange med 5 dages mellemrum til at komme det til livs. Midlet Atamon er virksomt, og du skal bruge 3 hættefulde til 1 liter vand. 

Det kan også være en god idé at klippe de hårdest ramte blade af og smide dem i skraldespanden. 

Kilde: Homeandgarden.dk

Rhododendron gule blade

Hvis din rhododendron har fået gule blade, er det et tegn på, at den ikke optager tilstrækkelig næring fra jorden. Det kan være omstændigt at hjælpe bladene tilbage til deres naturlige, grønne farve, men med god tålmodighed kommer du langt. 

Første trin er at fjerne alt ukrudt, bunddækken og græs omkring din rhododendron, da det stjæler den nødvendige næring fra den. Herefter skal du tilføje 10 cm ny, grov og gennemvandet spagnum omkring alle blomsterne.

Til sidst skal du gøde med surbundsgødning, og hvis regnen ikke hjælper dig på vej med vanding, skal du sørge for at holde jorden fugtig, så din rhododendron atter kan optage næringsstofferne fra jorden. Skal du have de smukke, grønne blade tilbage, er det nødvendigt at gøde planterne to gange hver sæson.

Azalea og rhododendron

Rhododendron Himalaya med lyserøde blomster og stort bjerg i bagggrunden med sne på toppen.
Rhododendron er nationalblomsten i Nepal. Foto: iStock

Der hersker noget forvirring om forskellen på azalae og rhododendron. Til det kan man sige, at alle azaleaer er rhododendroner, men ikke alle rhododendroner er azalear. De planter, som karakteriseres som Azalea, er typisk lidt mindre end de fleste andre rhododendroner, og de blomstrer lidt tidligere.

Mest læste artikler