Rhododendron – den kræsne og gavmilde have- og parkblomst

Rhododendron er perlen i enhver have eller park, når blomsten springer ud i maj måned. Den stiller dog ret skrappe krav til både jord og vanding, men lærer du at tackle dem, så står rhododendron-paradiset også åbent for dig.

Fakta om rhododendron

  • Dansk navn: Rhododendron og rododendron
  • Latinsk navn: Rhododendron
  • Engelsk navn: Rhododendron

Populære arter

  • Rhododendron hirsutum. Håret alperose.
  • Azalea. En undergruppe inden for rhododendron.
  • Rhododendron arboreum. Træ-rhododendron. Planten kan blive op til 12 meter høj.
  • Rhododendron Princess Anne.  En populær gul rhododendron.

Rhododendrons oprindelse

Der findes ca. 1000 vilde arter af rhododendron. Omkring 250 af disse kan dyrkes i haver og parker Danmark. Derudover er der blevet avlet på rhododendron i gennem mange år. I dag er der derfor registreret ca. 28.000 hybridarter.

Rhododendron hører til på den nordlige halvkugle med hovedudbredelse i Central- og Sydasiens bjergområder, især i Himalaya, Kina og i Indonesiens højbjerge. Den kan med de rette jordbundsforhold vokse allevegne – meget højt oppe i bjergene og så langt nordpå som på Grønland.

Læs også: Sommerfuglebusk – alt om pasning, plejning og beskæring

Rhododendron i Danmark

Rhododendron er ikke hjemmehørende i Danmark. Den har ikke spredt sig til den fri natur herhjemme, fordi den kræver ret specielle vækstforhold og en særlig pleje.

Der er ca. 500 sorter af rhododendron på markedet i Danmark. De fleste køb fordeler sig dog på kun ca. 30 sorter.

Ordet rhododendron kommer fra græsk af rhodon (Rose) og dendron (træ) – altså trærose. På dansk kan man også undertiden opleve stavemåden rododendron. Dette er formelt den korrekte stavemåde ifølge retskrivningsordbogen – Rhododendron med H er imidlertid mest udbredt.

Udseende

Rhodondendron er en plante, som mest ses med en buskagtig vækst. Der findes dog rhododendroner, der må karakteriseres som veritable træer med en mulig højde på op til 12 meter.

Rhododendron forekommer både som stedsegrøn og som løvfældende plante.

Bladene på rhododendroner er kraftige og læderagtige, og de vokser i spiralform. Hos nogle arter kan bladenes underside have en tekstur, der minder om enten skæl eller hår.

Læs også: Hortensia | 8 gode råd til dyrkning af hortensia

Den type blomster, de fleste forbinder med rhododendron, sidder i klynger for enden af grenene med opulente blomster, der både kan være tragt og klokkeformet. Blomsterne har 5 bægerblade og fra 5 til 10 støvbærere.

Rhododendron findes i et bredt spektrum af farver. Fra mørkerød og violet til hvid og gul.

Plantning af rhododendron

Rhododendron kan plantes hele året rundt, så længe der ikke er frost i jorden.

Rhododendrons rødder vokser mere i bredden end i dybden. Det er derfor vigtigt at sørge for god plads mellem planterne, hvis rhododendron plantes sammen i grupper. Nogle arter skal plantes med op til 3 meters afstand.

Sørg for, at plantehullet er 20 cm breddere end roden. Fyld ud med grov spagnum.

Surbundsplante

Rhododendron er en surbundsplante. Den jordbund, som planten vokser i, skal helst have en pH-værdi på 5-6. Almindelig havejord har typisk en pH-værdi på 7. Du kan måle værdien med et analysesæt eller brug lakmuspapir.

Hvis du vil ændre jordbundsforholdene, skal du plante rhododendron i grov og ublandet spagnum. Den grove spagnum-kvalitet øger plantens mulighed for iltoptag.

Der findes et par rhododendroner, der foretrækker kalkholdig jord (Rhododendron lapponicum og Rhodoendrum hirsutum)

Rhododendrons blomstring

Rhododendrons blomstringsperiode er kort, men intens. Blomstringen begynder typisk i maj og varer ca. en måned.

Fjern blomsterstandene, når de visner hen, hvis du foretrækker, at planten bruger sine kræfter på at vokse sig større og ikke på at sætte frø.

Vanding af rhododendron

Vanding er et vigtig indsatsområde for haveejere, der dyrker rhododendron. Man bør nemlig ikke vande rhododendron med almindelig postevand. Vand fra hanen er typisk for kalkholdig for surbundsplanter som rhododendron. Vand helst med opsamlet regnvand eller med kogt vand.

Rhododendron skal have mest vand i de måneder, hvor den blomstrer. Det er i Danmark tilfældigvis i de tørre sommermåneder: Maj, juni og juli.

Grobund

Rhododendron er en surbundsplante. Derfor skal rhododendron plantes i grov spagnum gerne blandet med blade eller andet organisk materiale.

Der er dog også udvkiklet rhododendroner, som kan begå sig i mindre sur jord. Spørg efter plantens behov i plantescentret.

Levetid

Rhododendron kan for nogle sorters vedkommende blive op til 100 år gamle.

Lys

Rhododendron trives bedst i halvskygge. Planten er ret fugtighedskrævende, så fuld sol hele dagen vil dræne den for fugt. Af samme grund skal den helst stå i læ for blæst, så blæsten ikke driver fugten væk fra planten.

Beskæring af rhododendron

Vil du foretage en omfattende beskæring af en rhododendron, så sker det bedst i april-maj, inden planten skal bruge energi på at sætte blomst. En mindre beskæring af 2-3 års vækst, kan foretages umiddelbart efter afblomstringen.

Planten kan skæres meget langt ned, uden at den går til. Man skal dog være opmærksom på, at der stadig skal være nogle blade tilbage på grenene, og at der derefter kan gå 2-3 år, før den atter sætter blomst.

Formering

Man kan lave aflæggere af rhododendron ved at bøje en gren ned i en beholder med spagnum. Efter rodsætning klippes grenen fri. Hold roden fugtig, indtil den skal udplantes.

Rhododendron kan også formeres ved såning af frø og ved podning.

Gødning af rhododendron

Surbundsjorden indeholder som regel i sig selv tilstrækkelig gødning til rhododendronen. Brug særlig rhododendron-gødning, hvis planten har brug for ekstra næring.

Rhododendron er nationalblomsten i Nepal

Azalea og rhododendron

Der hersker noget forvirring om forskellen på azalae og rhododendron. Til det kan man sige, at alle azaleaer er rhododendroner, men ikke alle rhododendroner er azalear. De planter, som karakteriseres som Azalea, er typisk lidt mindre end de fleste andre rhododendroner, og de blomstrer lidt tidligere.

Pinterest Instagram Print

Mest læste artikler