Axel Kjær Sørensen

Hjælp musene
Læserideer

Hjælp musene

I mit hus har jeg to lyskasser til kældervinduerne. Der er hvert år mange frøer og også mus, der falder derned og ikke kan komme…