Emil Lutken

Skovskade
Artikler

Skovskade

Skovskaden er flyttet til byen. Den ellers så sky skovfugl har i løbet af de seneste årtier slået sig ned i parker og i villakvarterer.…

Havens egern
Artikler

Havens egern

Som mange andre udprægede skovdyr har også egernet formået at tilpasse sig bylivet. Mange byparker og ældre villakvarterer har en fast bestand af egern. Hvor…

Almindelig gødningsflue
Dyr i haven

Almindelig gødningsflue

I Danmark findes omkring 50 arter af gødningsfluer. Det er dog kun et fåtal af arterne, der er knyttet til gødning. Langt de fleste arters…

Gåsebiller kan ødelægge græsplæner
Skadedyr

Gåsebiller kan ødelægge græsplæner

Gåsebillen er en 8-12 mm lang, håret bille med rød- eller gulbrune dækvinger, og hoved, bryst og ben har grønlig eller blålig metalglans. Gåsebillen er…

Almindelig havesvirreflue
Dyr i haven

Almindelig havesvirreflue

Almindelig havesvirreflue er én af de mange arter af svirrefluer, der har en betydelig lighed med hvepse. Andre arter har beskyttelseslighed (mimicry) med bier eller…

Havens farverige larver
Skadedyr

Havens farverige larver

Haver er hjemsted for et væld af forskellige larver. Nogle af laverne er særligt iøjnefaldende. Det drejer sig i de fleste tilfælde om arter, der…