lene haagh

Skum til hvepsene
Læserideer

Skum til hvepsene

Vi har lært denne hvepsefælde i USA. I en balje el.lign. hældes vand og sulfo, som skal skumme ret kraftigt. På tværs hen over baljen…