Det skal du være opmærksom på når du bruger eddike

Eddike er en blanding af vand og eddikesyre. Syren er stærkt ætsende. Derfor skal du behandle eddiken, som hvilken som helst anden farlig syre. 

Eddike fungerer udmærket til rengøring, afkalkning eller mod ukrudt, mug og dårlig lugt. Men der findes også en del ting, du absolut ikke bør rengøre med eddike. Grunden til det er, eddike er en syre og kan gøre mere skade end nytte.

Af den type eddike, som sælges i supermarkederne, findes flere styrker.  Blandt andet i syv procent og fem procent. Procenttallet fortæller hvor meget eddikesyre flasken indeholder. Flere supermarkeder sælger også eddikesyre på 32 procent, som kan blandes op, for at få en mildere blanding med eddike. 

Man skal ikke undervurdere syrens kraft. Derfor sælges mildere eddike ofte i runde flasker, mens stærkere eddike sælges i mere firkantede flasker, for at undgå, du ikke tager den forkerte. 

Eddike med 32 procent er stærkt ætsende, og kan give alvorlige forgiftninger. Det er derfor meget vigtigt, den opbevares forsvarligt og håndteres forsigtig. 

Skal du bruge eddike, som er stærkere end 10 procent, bør du anvende handsker. 

Sådan skal du behandle eddike

Lad dig ikke narre af, at eddike bliver brugt i madlavning. Eddike er stærkt ætsende i koncentreret form. Håndter derfor altid eddike med forsigtighed. 

Det bør du overveje:

  • Hæld aldrig eddike over i noget, som kan forveksles for noget, som kan drikkes. 
  • Undgå at indånde eddike. Det er specielt vigtigt når du rengør ovnen, ved at opvarme eddiken, eller om du blander den med varmt vand. Sørg for, ovnen er kold, inden du åbner den. 
  • Brug gummihandsker for at minimere kontakten med eddike. 
  • Eddike skal altid opbevares utilgængeligt for børn og husdyr.

Eddike i øjnene

Får du eddike i øjet, kan dette føre til rødme, irritation og i værste fald ætseskader og alvorlige øjenskader. Er uheldet ude, skal du straks skylle med lunkent vand og kontakte lægen.

Det kan være nødvendig med langtidsskylning af øjnene hos lægevagten eller sygehuset. 

Direkte indtagelse af eddike

Eddike kan forårsage irritationer i mund, svælg, spiserøret og mavesækken. Skyld munden godt. Det er vigtigt, du ikke brækker dig. Kontakt læge for videre opfølgning eller ring 112 ved alvorlige symptomer. 

Indånding af eddike

Sørg for, du får frisk luft og læg dig ned for at hvile dig. Kontakt lægen, hvis du mærker nogle symptomer. Indånding af eddikesyredamp kan føre til irritation i næse og svælg, hoste og hæshed. I værste fald kan eddikesyredampen forårsage ømhed i halsen og lungerne, sammentrækninger og alvorlig irritation i luftvejene. Også tænderne kan blive beskadiget.

Eddike på huden

Får du eddike på huden, kan den blive rød og irriteret. Høj koncentreret eddike kan også give blærer og sårdannelser. Vand straks huden med varmt vand og sæbe i mindst fem til ti minutter. Kontakt læge, hvis rødmen ikke forsvinder, eller hvis der opstår blærer og sårdannelser. 

Mest læste artikler