Husejere om nabolivet

HYGGEBAJEREN OVER HÆKKEN ER AFLØST AF PRAKTISK NABOHJÆLP OG ET VÅGENT ØJE

 Det er dejligt at have gode naboer, og de danske villaejere har generelt tætte relationer til hinanden. Det traditionelle billede af nabohygge med kaffe og kage på terrassen eller en kølig øl over hækken er dog i vid udstrækning veget til fordel for mere praktiske aftaler i villakvarteret.

Næsten halvdelen (46 pct.) beskriver deres naborelation som udpræget praktisk, dvs. at man hjælper og bistår hinanden, men man inviterer ikke nødvendigvis naboerne til middag og eftermiddagskaffe.

Hertil siger idényts chefredaktør Anna-Lise Aaen:
”Villaejerne er travle mennesker. Så når man er hjemme, er det den nære familie og huset, der prioriteres. Der er ikke så megen tid til kaffehygge med naboerne og en øl over hækken. Til gengæld mødes vi gerne til planlagte arrangementer som fx arbejdsweekender med fællesspisning og andre sociale begivenheder”. 

De klassiske vejfester lever således stadig i bedste velgående. Hver fjerde villaejer har svaret, at de jævnligt holder vejfester i nabolaget, og fænomenet med stribet telt og fadølsbar er især populært vest for Storebælt.

Den mest udbredte naboaktivitet anno 2011 er at holde øje med hinandens huse for at undgå indbrud. Mere end hver syvende danske villaejer er med i en nabohjælpsordning. Derudover er vi gode til at bistå hinanden med alt fra haveredskaber til den klassiske kop sukker, som naboen lige står og mangler. Også pasning af have og husdyr står højt på listen over udbredte naboaktiviteter.

Fra nabohjælp til nabostrid
Villaejerne ved en hel del om deres naboer. Hele 73 pct. af de i alt 11.707 villaejere, som har deltaget i idényts nye undersøgelse, har eksempelvis tjek på, hvilket job naboen har. Lige under halvdelen kender til deres uddannelsesniveau, og 38 pct. kender naboens sociale baggrund. 5 pct. ved med sikkerhed, at naboen hyrer sort arbejdskraft.

Undersøgelsen viser også, at fynboerne og jyderne ved mere om deres naboer, end sjællænderne gør, og især vestjyderne er velinformerede om naboens venner og omgangskreds, job og uddannelse. I Østjylland og hovedstadsområdet, hvor boligpriserne generelt er høje, er det omvendt mere udbredt end i resten af landet at vide, hvad naboen har betalt for sit hus.

Ifølge undersøgelsen har fire procent af villaejerne googlet sine naboer eller været på Facebook for at skaffe sig viden om ”dem ved siden af” – og der er en tendens til, at desto højere husstandsindkomst, man har, desto mere har man aktivt gjort for at indhente information om sine naboer.

”Vi har stadig en stor interesse for, hvem det er, der bor ved siden af. Og vi holder øje med matriklerne omkring os – ikke blot fordi vi er nysgerrige, men i lige så høj grad som kriminalitetsforebyggelse. Vi holder øje med mystiske hændelser eller folk, der ikke hører til i kvarteret”, mener Anna-Lise Aaen.

Kun fire pct. af villaejerne i undersøgelsen svarer, at de har decideret konflikter med deres naboer. Blandt de mindre uoverensstemmelser mellem naboer er de tre mest udbredte henholdsvis; irritation over at naboen ikke holder ukrudtet nede, måden de holder kæledyr på, samt at de slår græs på upassende tidspunkter. De følgende pladser på irritations-barometeret udgøres af, at naboerne roder i haven og på fortovet, samt at deres høje træer skygger for solen.

Hver tiende villaejer har haft et eller flere skænderier med sine naboer. Ud af disse har tre pct. oplevet, at nabostriden endte med, at politiet blev tilkaldt.

TOP 5 

HVILKET AF FØLGENDE VILLE DU LADE DIN NABO GØRE?

1. Låne dine haveredskaber (82 pct.)

2. Passe dit hus i ferien (73 pct.)

3. Låne madvarer (66 pct.)

4. Passe dine kæledyr (50 pct.)

5. Tage et bad hos dig (45 pct.)

Bundskraberen: Låne penge (8 pct.)
Base: 11.707 besvarelser

Læs mere i vedhæftede grafer og statistiske dokumentation

For yderligere udtalelser, oplysninger eller tabelmateriale kontakt:

Chefredaktør Anna-Lise Aaen, idényt, på telefon 44 53 40 00 eller e-mail ali@idenyt.dk eller marketingchef Søren Jensen på telefon 44 57 45 30 eller e-mail sje@idenyt.dk.

——–

idényts villapanel er et 100% uafhængigt, internetbaseret panel med løbende undersøgelser af temaer, der optager villaejere. Panelet består af 25.000 danske husejere.


Mest læste artikler