VILLAEJERNES VÆRSTE VINTERTRÆNGSLER

Hvad er det værste – og det bedste – ved vinteren i villakvarteret? Og hvad gør vi for at komme igennem den mørke, kolde årstid? Idényts villapanel har spurgt 7402 husejere.

Vintervejrets benspænd for bevægelsesfriheden til fods, på cykel og i bil er ifølge en ny, stor undersøgelse den kommende årstids største irritationsmoment for de danske villaejere.

På spørgsmålet om vinterens værste udfordringer har tilsammen næsten en tredjedel af alle husejere placeret henholdsvis glatte veje og fortove (16 pct.) samt trafikproblemer generelt (16 pct.) øverst på årstidens hadeliste.

Mere end en tredjedel af villaejerne er desuden direkte utilfredse med snerydningen på den vej, hvor de bor. Misfornøjelsen er markant større blandt beboere på kommunale veje (38 pct.), mens kun hver fjerde beboer på private veje er utilfreds eller meget utilfreds med snerydningen. Frustrationerne over snerydningen er størst blandt villaejerne Nord- og Sydjylland samt på Sjælland uden for hovedstadsområdet. I den modsatte ende af skalaen finder vi øst- og vestjyderne samt nordsjællænderne, som er mest tilfredse med det trafikale vinterberedskab.

Det hårde vintervejr er for nogen en god anledning til at finde samarbejdsånden frem i kulden. Knap en fjerdedel, 24 pct., af villaejerne har nemlig indgået aftale med naboerne om at hjælpe hinanden med snerydningen – men der er store regionale forskelle. Undersøgelsen viser, at der er mest samarbejde om at rydde fortove og stier i villakvartererne syd for København (30 pct.) og blandt villaejere over 60 år (29 pct.).

Vestjyske mænd frygter ikke mørket

Hver femte villaejer peger på mørket som det værste ved vinteren – og hver tredje synes, at vinteren er svær at komme igennem.

De mest vinter-resistente er vestjyske mænd over 60 år, mens især kvinder i 50’erne oplever, at vinteren er en hård tid at komme igennem.

”Vinterens smukke ansigt med klar frost, sne i haven, høj blå himmel og røde kinder sætter årets gang i relief – også selv om det betyder, at sneskovlen skal i brug. Det er vigtigt at huske på de grå, blæsende og regntunge vinterdage, hvor vi kryber indendørs i varmen – så bliver vinteren lidt lettere at komme igennem”, siger Anna-Lise Aaen, chefredaktør på idényt.

Det bedste ved den danske vinter?

Vinterens største glæde er ifølge de 7402 villaejere den indendørs hygge, hvilket hele 44 pct. har som førsteprioritet på en rangliste over vinterens glæder. Også den sneklædte have er en vinternydelse, mener fire ud af ti villaejere, mens kun 8 pct. af husejerne sætter mest pris på, at man er fritaget for at arbejde i haven, når urt og busk står i skjul.

TOP 5: Hvad er det værste ved vinteren?

  1. Mørket (21 pct. som førsteprioritet)
  2. Varmeregningen (19 pct. som førsteprioritet)
  3. Trafikproblemer generelt (16 pct. som førsteprioritet)
  4. Glatte fortove og veje (16 pct. som førsteprioritet)
  5. Kulden (10 pct. som førsteprioritet)

 Base: 7402 besvarelser, idényts villapanel

TOP 5: Hvad er det bedste ved vinteren?

  1. Indendørs hygge (44 pct. som førsteprioritet)
  2. Sneklædt have og landskaber (40 pct. som førsteprioritet)
  3. At man ikke kan/behøver arbejde i haven (8 pct. som førsteprioritet)
  4. Skøjte og kælketure (3 pct. som førsteprioritet)
  5. Kulden (1 pct. som førsteprioritet)

Base: 7402 besvarelser, idényts villapanel

Læs mere i vedhæftede grafer og statistiske dokumentation

For yderligere udtalelser, oplysninger eller tabelmateriale kontakt:
Chefredaktør Anna-Lise Aaen, idényt, på telefon 44 53 40 00 eller e-mail ali@idenyt.dk eller marketingchef Søren Jensen på telefon 44 57 45 30 eller e-mail sje@idenyt.dk.

——————–
idényts villapanel er et 100% uafhængigt, internetbaseret panel med løbende undersøgelser af temaer, der optager villaejere. Panelet består af 25.000 danske husejere.

Mest læste artikler